اورامان نیوز: اگر چه شوراها پیشین­های کهن در تاریخ جهان و ایران دارند، ولی در مفهوم و ساختار امروزیشان پدیده جدیدی محسوب می شود که خواستگاه­شان همانا ضرورت­ و نیازهای گسترده و پیچیده جوامع کنونی است. تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران پدیدهای نو به شمار می­آید، که با وجود همه کاستی­ها و کمبودهایش توعی گذار از جامعه سنتی با روابط سلسله­ مراتبی، متمرکز و پدر سالار را به سمت مردم سالاری، جامعه مدنی، حکمروایی شایسته، عرصه عمومی و حکومت محلی نوید می­دهد. شوراهای محلی که در شهرها و روستاها تشکیل می­شوند، وظیفه مدیریت امور عمومی را بر عهده دارند. اگر چه گستره امور عمومی مربوط به سازمان­های محلی دموکراتیک در ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بسیار محدود است، اما می­توان امیدوار بود که با روشن شدن کارکردهای مثبت واگذاری اداره امور به مردم و مشارکت آنها در مدیریت جامعه، به تدریج این گستره افزایش یابد و مردم در تمامی امور عمومی مربوط به محل زندگی، از مسکن و اشتغال گرفته تا فراهم کردن فضاهای فراغتی و حفظ میراث تاریخی و فرهنگی، به شوراها مراجعه کنند. باید توجه داشت که افراد برگزیده شوراها، به ویژه شوراهای شهرهای بزرگ و کلانشهرها، تعدادی محدود در مقابل انبوه مردم با انبوه تقاضل محسوب می­شوند.

جهت مشاهده مقاله کامل ادامه مطلب را کلیک کنید.

منبع : اورامان نیوز |شوراها در اورامانات، بودن، نبودن یا چگونه بودن
برچسب ها : امور ,عمومی ,مردم ,شوراهای ,محلی ,شوراها ,امور عمومی ,عمومی مربوط ,امور عمومی مربوط